Mergi la continut

Politica de confidențialitate


1. Introducere
Această politică de confidențialitate se aplică în scopul utilizării site-ului www.kia.ro.


2. Controlor de date
Controlorul de date responsabil pentru toate datele personale colectate și procesate în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-ului www.kia.ro. Administratorul acestui site este Kia Romauto SRL ("KIA"sau "noi"): situat în România, București, Șos.București-Ploiești, nr.40, tel 021.312.50.05, email: office@kia.ro.

3. Drepturile utilizatorilor
3.1 Dacă aveți orice întrebări referitoare la sau în legătură cu această politică de confidențialitate ori doriți să depuneți o plângere referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal sau să vă exercitați vreun drept recunoscut și protejat de lege (a se vedea mai jos), vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre următoarele modalități de contact:

Kia Romauto SRL
Email: office@kia.ro
Adresa poștală: România, București, sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiești, nr.40

3.2 Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactată la adresa de email: opd@kia.ro

4. Subiectele de date
Această politică de confidențialitate se aplică colectării și prelucrării datelor personale ale tuturor utilizatorilor site-ului www.kia.ro.

5. Categorii de date, scopuri ale procesării și baza juridică
5. Categorii de date, scopuri ale procesării datelor cu caracter personal și baza juridică

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau de la terțe părți (de exemplu, autorități publice sau resurse publice) în plus față de alte date personale pe care ni le furnizați în mod activ (de exemplu, când ne trimiteți un e-mail) sunt: nume și prenume, telefon, e-mail, adresă/reședință, adresă IP, localitate.
Scopurile pentru care procesăm aceste date cu caracter personal sunt justificate de solicitarea dumneavoastră ori de necesitatea de a  vă furniza oferte online legate de produsele și serviciile noastre sau pentru a vă înștiința despre situațiile în care au loc lucrări de mentenanță ale website-ului ori din motive de securitate.
Vă rugăm să rețineți că nu vom procesa datele dvs. personale în alte scopuri, cu excepția cazurilor în care vom fi  obligați să facem acest lucru, adică în temeiul unor solicitări justificate de un interes legitim (de exemplu, transferul către instituții publice sau autorități abilitate - instanțe sau organele de urmărire penală). Dacă are loc procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va avea loc pentru un alt scop, vă putem furniza informații suplimentare.

Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în urmatoarele scopuri:
- în scopul furnizării de produse /prestarii de servicii în domeniul auto (produse: vehicule, piese si accesorii auto; servicii: reparatii, mentenanta, garantie, evaluare auto, test drive, service ITP, asistenta rutiera);
- în vederea îndeplinirii obligatiilor noastre legale;
- în scopul urmăririi intereselor noastre legitime;
- în următoarele scopuri, toate vizând domeniul auto, în masura în care aţi fost de acord cu acestea :
     - Furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale
     - Furnizarea de informțtii cu privire la test drive-uri
     - Furnizarea de informații cu privire la evenimentele organizate de noi
     - Furnizarea de informații de asistență a nevoilor legate de autovehicul (mentenanță, asistență rutieră, garanții, asigurări, ITP)
     - Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele și serviciile oferite de noi referitor la gradul de mulțumire a clienților
     - Necesitatea utilizării datelor clienților în vederea informării cu privire la derularea unor campanii de rechemare în garanție (inițiate de producători)
     - Necesitatea utilizării datelor clienților privind derularea unor campanii de marketing (sezoniere sau cele incluse în programul Card de fidelitate Kia Romauto)
     - Primirea pieselor de schimb comandate în temeiul unor contracte de service cu clienții și, implicit, programarea ulterioară a acestora pentru execuția lucrărilor.

Prelucrăm următoarele categorii de date:
- Numele, codul numeric personal, data nașterii, documentul de identitate, funcţia, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax;
- Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Relaţii cu Clienţii, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
- Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizați, numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în portalul nostru de gestionare a relaţiei comerciale cu fiecare client;
- Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii (pentru conturile on-line deschise de fiecare client pe web-site-ul companiei noastre);
- Preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea ori atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile noastre;
- Preferinţele în materie de marketing;
- A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;
- Istoricul dvs. de navigare. Dacă ne-ați dat permisiunea, vom colecta categoriile de site-uri web pe care ați navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzică sau știri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigați, acesta fiind limitat la o scurtă perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informații privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a vă arăta reclame personalizate. Puteți să renunțați la reclame conform secțiunii Cookie-uri pe site-ul nostru www.kia.ro sau, în cazul marketingului, prin intermediul secțiunii Setări privind Protecția Datelor,
- Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.
- Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă sunteți de acord să autorizați înregistrarea și transcrierea, continuați apelul cu consultanții noștri. În cazul în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să închideți apelul și să ne contactați prin celelalte mijloace de comunicare astfel cum sunt prezentate în prezentul document.
- Pentru programul de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului.
- Nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;
- Răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniţi clientul nostru, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre.
Nu colectăm de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca. Intenţia noastră nu este de a prelucra acest tip de date decât dacă ni le furnizaţi în mod explicit.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:
- Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;
- Vă înregistrați pentru un anumit produs sau serviciu;
- Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
- Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
- Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri ale Societatii;
- Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
- Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau
- Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o achiziționăm/prestam.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori servicii contractate.
Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.kia.ro.

6. Destinatarii și categoriile de destinatari
Orice acces la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de la KIA este limitat la persoanele care au nevoie să le cunoască pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu.
KIA vă poate transfera datele personale în scopurile respective, destinatarilor și categoriilor de destinatari enumerați mai jos - mai multe detalii privind destinatarii și categoriile de destinatari menționate la punctele 6.1 și 6.2 de mai jos pot fi găsite în  "Politica de confidențialitate".

6.1 Părți terțe private - Organisme private afiliate sau neafiliate, altele decât noi.

6.2 Prelucrători de date - Anumite părți terțe, afiliate sau neafiliate, pot primi datele dvs. cu caracter personal pentru a procesa astfel de date în numele KIA, în conformitate cu instrucțiunile corespunzătoare, necesare pentru respectivele scopuri de prelucrare. Prelucrătorii de date vor face obiectul obligațiilor contractuale în vederea de a implementării unor măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate menite să vă protejeze datele cu caracter personal, precum și de le prelucra numai conform instrucțiunilor noastre.

6.3 Autorități guvernamentale, instanțe judecătorești, consilieri externi și părți terțe similare, care sunt organisme publice, după cum este necesar sau permis de legea aplicabilă.

7. Transferul transfrontalier de date
Unii dintre beneficiarii datelor dvs. cu caracter personal vor fi localizați sau pot avea operațiuni relevante în afara țării dvs. și a UE, cum ar fi Republica Coreea, unde legile privind protecția datelor pot oferi un nivel diferit de protecție comparativ cu legile din jurisdicție și în privința căruia nu există o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Țările care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dintr-o perspectivă a dreptului european privind protecția datelor includ Andorra, Argentina, Canada, Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Statul Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă și Republica de Est Uruguay.

Beneficiarii din SUA pot fi parțial certificați în cadrul UE-SUA. Privacy Shield este, de altfel, recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor personale dintr-o perspectivă a dreptului european privind protecția datelor. În ceea ce privește transferurile de date către astfel de destinatari beneficiari din afara UE, oferim garanții adecvate, în special prin încheierea de acorduri de transfer de date adoptate de Comisia Europeană (de exemplu clauze contractuale standard (2010/87 / UE și / sau 2004/915 / CE)) cu beneficiarii sau care iau alte măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Detaliile privind transferurile transfrontaliere de date, existența sau absența deciziilor de adecvare și garanțiile corespunzătoare luate cu privire la transferurile de date transfrontaliere se găsesc în anexa "Regulamentul 2016 / 679".

8. Perioada de păstrare
Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de KIA și / sau de furnizorii noștri de servicii, strict în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor noastre și strict pentru timpul necesar pentru atingerea scopurilor pentru care sunt colectate datele personale, în conformitate cu protecția datelor cu caracter personal aplicabile legal. Atunci când KIA nu mai are nevoie să proceseze datele dvs. cu caracter personal, le vom șterge din sistemele și / sau înregistrările noastre și / sau vom lua măsuri pentru a anonimiza în mod corespunzător datele (cu excepția cazului în care trebuie să vă păstrăm informațiile pentru respectarea obligațiilor legale sau de reglementare la care este supusă KIA. De exemplu, datele cu caracter personal conținute în contracte, comunicări și scrisori de afaceri pot fi supuse unor cerințe legale de păstrare, care pot necesita păstrarea acestora până la 10 ani (în principiu, acestea vor fi șterse după 5 ani de la încetarea relației contractuale dintre dvs. și KIA, dacă este cazul).

9. Drepturile dumneavoastră
Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

- Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

- Dreptul de acces - înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

- Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

- Dreptul la opoziție - vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

- Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

- Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

- Dreptul la restricţionarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Kia Romauto SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

- Dreptul de a depune o plângere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă v-ați declarat consimțământul pentru orice activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului. În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să: solicitați acces la datele dvs. personale, să solicitați rectificarea datelor dvs. personale; solicitați ștergerea datelor dvs. personale, solicitați restricții privind prelucrarea datelor dvs. personale; solicitați transferabilitatea datelor și obiecții cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Rețineți că aceste drepturi menționate mai sus ar putea fi limitate în temeiul legislației naționale aplicabile privind protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal. Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați, așa cum este menționat la punctele 3.1 – 3.3. de mai sus.

10. Cookie-uri și tehnologii similare

10.1 Cookie-uri.
Când utilizați site-ul nostru web, este posibil să trimitem pe dispozitiv unul sau mai multe module cookie - fișiere text mici care conțin un șir de caractere alfanumerice. Este posibil să folosim atât cookie-urile de sesiune, cât și cookie-urile persistente. Un cookie de sesiune dispare după ce închideți browserul. Un cookie persistent rămâne după închiderea browserului dvs. și poate fi utilizat de browserul dvs. în vizitele ulterioare în site-ul nostru. Browserul dvs. Web vă poate oferi opțiuni privind setările cookie-urilor. Rețineți că, dacă ștergeți sau alegeți să nu acceptați cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza funcțiile serviciilor furnizate prin intermediul site-ului nostru web la maximul lor potențial. Putem folosi cookie-urile de terță parte în legătură cu serviciile furnizate prin intermediul site-ului nostru web. De exemplu, folosim Google Analytics pentru colectarea și procesarea anumitor date de analiză.

10.2 Clear GIFs / Web Beacons.
GIF-urile clare (cunoscute și sub denumirea de Web Beacons) sunt în mod obișnuit imagini grafice foarte mici (de obicei 1 pixel x 1 pixel) plasate pe un site care poate fi inclus în serviciile oferite prin intermediul site-ului nostru și, de regulă, utilizatorii și comportamentul utilizatorilor.

10.3 Cum folosim cookie-uri și tehnologii similare, în special pentru profilare.
Putem folosi cookie-urile și informațiile colectate în mod automat pentru a:
(i) personaliza site-ul nostru și serviciile oferite prin intermediul site-ului nostru, cum ar fi utilizarea informațiilor dvs., astfel încât să nu fie nevoie să le reintroduceți în timpul utilizării sau data viitoare când utilizați site-ului nostru web și a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului nostru;
(ii) să furnizeze anunțuri personalizate, conținut și informații pe baza profilării;
(iii) să monitorizeze și să analizeze eficacitatea site-ului nostru web și a serviciilor oferite prin intermediul site-ului nostru Web și a activităților de marketing ale unor terțe părți pe baza profilării;
(iv) monitorizarea activității metrice agregate de utilizare a site-ului, cum ar fi numărul total de vizitatori și paginile vizualizate; și
(v) urmări înscrierile, depunerile și starea dvs. în orice promoții sau alte activități oferite pe site-ul nostru și serviciile oferite prin intermediul site-ului nostru (profilare).

Tehnologia de urmărire (profilare) ne ajută, de asemenea, să gestionăm și să îmbunătățim utilitatea site-ului web,
(i) să detectăm dacă a existat vreun contact între computerul dvs. și noi în trecut și:
(ii) să identificăm secțiunile cele mai populare ale site-ului. Pentru informații detaliate privind cookie-urile și activitățile conexe de prelucrare a datelor, vă rugăm să consultați datele și cookie-urile de pe pagina de Internet.

11. Newsletter
11.1. Newsletter cu opțiune de abonare; drept de retragere a acordului/dezabonare
Newsletter cu opțiune de abonare; drept de retragere a acordului/dezabonare
Vă puteți abona la newslettere despre Ofertele noastre online. Pentru aceasta, folosim așa-numita procedură „double opt-in” - abonare în doi pași, ceea ce înseamnă că vă vom transmite un newsletter prin e-mail, doar după ce ați confirmat explicit activarea serviciului de newsletter accesând link-ul din notificare. Dacă la o dată ulterioară doriți să nu mai primiți newslettere, vă puteți dezabona în orice moment prin retragerea acordului. Alternativ, ne puteți contacta folosind datele de contact furnizate în secțiunea Contact.

12. Modificări ale politicii privind confidențialitatea site-ului
Această politică privind confidențialitatea poate necesita o actualizare din când în când - de exemplu datorită implementării noilor tehnologii sau introducerii de noi servicii. Vom publica modificările pe site-ul www.kia.ro și / sau vă vom informa în mod corespunzător (de exemplu, prin e-mail).

13. Data intrării în vigoare: 25 mai 2018